Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

предметни наставници

Предметни наставници у школској 2019/2020. години

Биологија

Мијаиловић Дарко
Савић Љубица

Веронаука

Васиљевић Милорад
Гавриловић Никола
Стевановић Јелена

Географија

Васовић Ђорђе
Дупљанин Јелена
Ивановић Срђан

Грађанско васпитање

Вучетић Мирјана

Енглески језик

Богојевић Нада
Милинковић Ивана
Милисављевић Биљана
Стојковић Ивана

Информатика и рачунарство

Вранић Дарко
Сања Глишовић Костић
Средојевић Владимир

Историја

Ацовић Весна
Јањић Александар

Ликовна култура

Бакић Драгана
Ивана Лазовић Вранешевић

Математика

Јеремић Игор
Медовић Бојана
Николић Марина

Музичка култура

Недић Ивана

Немачки језик

Чоловић Ивана

Српски језик

Арсенијевић Никола
Миленковић Мирјана
Савић Горан
Стевановић Виолета

Техничко образовање

Вранић Дарко
Сања Глишовић Костић
Средојевић Владимир
Средојевић Зора

Физика

Васовић Ђорђевић Ана
Средојевић Владимир

Физичко васпитање

Николић Александар
Прокић Радмило
Радуловић Љубица

Француски језик

Милинковић Весна
Лазић Снежана

Хемија

Брадић Миланко
Марковић Оливера