Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

продужени боравак

На задовољство многих, у нашој школи, већ годинама ради продужени боравак, односно, продужени васпитно-oбразовни рад. Организован је за ученике првог и другог разреда.

Рад у боравку одвија се у две смене, пре подне од 7:30 до 13:00, a после подне од 11:10 до 16:00. Увођење продуженог боравка донело је добит за децу, родитеље и школу.

Простор је функционално и естетски уређен, тако да га деца доживљавају као свој и овај кутак веома доприноси бољем односу ученика према школи. Организовање разних активности у овом простору утиче на развијање радних навика, осамостаљивање ученика, међусобну сарадњу, као и на њихов емоционални и социјални развој.

Образовно-васпитни рад подразумева: објашњавање, пружање помоћи у савладавању, увежбавању и систематизацији наставних садржаја, као и рад са ученицима који показују посебно интересовање за продубљивање градива.

Слободне активности изводе се у учионици и ван ње. У оквиру њих реализују се радионице које подстичу емоционално-социјални развој, креативност и машту, општу културу и животне вештине. Активности ван учионице подразумевају организоване посете разним местима у граду, уређивање школског дворишта, сарадњу са другим школама и др.

Боравак је бесплатан и добровољан.

Крсна слава

Ученици у продуженом боравку су учили како се спрема Крсна слава.

наставак текста