Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

разредни наставници

Разредни наставници у школској 2020/2021. години

Горњи Милановац

Антонијевић Сања
Грујић Душанка
Ивановић Весна
Ковачевић Невенка
Ковачевић-Мирковић Весна
Лазић Мирјана
Максић Љиљана
Мирковић Марина
Михаиловић Вера
Пантић Биљана
Радичевић Саша
Урошевић Гордана

Враћевшница

Јестровић Душица
Николић Оливера

Доња Врбава

Поломац Зорица

Горња Црнућа

Мајсторовић Љубица

Мајдан

Симовић Весна

Сврачковци

Марковић Биљана