Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

разредни наставници

Разредни наставници у школској 2015/2016. години

Горњи Милановац

Антонијевић Сања
Грујић Душанка
Ивановић Весна
Ковачевић Невенка
Ковачевић-Мирковић Весна
Лазић Мирјана
Максић Љиљана
Мирковић Марина
Пантић Биљана
Радичевић Саша
Симовић Весна
Урошевић Гордана

Враћевшница

Јестровић Душица
Мајсторовић Љубица
Николић Оливера
Средојевић Мирјана

Доња Врбава

Поломац Зорица

Горња Црнућа

Михајловић Славица

Мајдан

Вучетић Мирјана

Сврачковци

Марковић Биљана
Михаиловић Вера