Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

Спортска такмичења

Резултати спортских такмичења у школској 2016/2017. години

Кошарка (екипно)

општинско такмичење

Одбојка (екипно)

општинско такмичење

Рукомет (екипно)

општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

општинско такмичење

Фудбал (екипно)

општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

општинско такмичење

Бацање кугле (појединачно)

општинско такмичење

Резултати спортских такмичења у школској 2015/2016. години

Кошарка (екипно)

општинско такмичење

Мали фудбал (екипно)

општинско такмичење

Рукомет (екипно)

општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

општинско такмичење

Стони тенис (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

републичко такмичење
међуокружно такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (појединачно)

општинско такмичење

Резултати спортских такмичења у школској 2014/2015. години

Атлетика

општинско такмичење

Крос (екипно)

општинско такмичење

Кошарка (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Одбојка (екипно)

општинско такмичење

Рукомет (екипно)

међуокружно такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Стони тенис (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

општинско такмичење

Фудбал (екипно)

општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Резултати спортских такмичења у школској 2013/2014. години

Атлетика

општинско такмичење

Крос (екипно)

општинско такмичење

Кошарка (екипно)

општинско такмичење

Одбојка (екипно)

општинско такмичење

Стони тенис (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Фудбал (екипно)

републичко такмичење
међуокружно такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

општинско такмичење

Крос (појединачно)

општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

општинско такмичење

Стрељаштво (појединачно)

општинско такмичење

Резултати спортских такмичења у школској 2012/2013. години

Крос (екипно)

општинско такмичење

Кошарка (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Одбојка (екипно)

општинско такмичење

Рукомет (екипно)

општинско такмичење

Стони тенис (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

општинско такмичење

Фудбал (екипно)

међуокружно такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

међуокружно такмичење
окружно такмичење
општинско такмичење

Крос (појединачно)

општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

општинско такмичење

Стрељаштво (појединачно)

општинско такмичење

Резултати спортских такмичења у школској 2011/2012. години

Атлетика (екипно)

општинско такмичење

Кошарка (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Одбојка (екипно)

општинско такмичење

Рукомет (екипно)

општинско такмичење

Стони тенис (екипно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (екипно)

општинско такмичење

Фудбал (екипно)

општинско такмичење

Атлетика (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Крос (појединачно)

општинско такмичење

Стони тенис (појединачно)

окружно такмичење
општинско такмичење

Стрељаштво (појединачно)

општинско такмичење