Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

ваннаставно особље

Домар

Костић Божидар
Огњановић Милан

Ложач

Јоксић Душко
Радојичић Владан

Сервирка

Ђоковић Љиљана
Петровић Славица

Помоћни радници

Костић Снежана
Љубенов Весна
Милинковић Зора
Милић Олгица
Нишавић Славица
Павићевић Лидија
Павићевић Милијана
Пантелић Радисав
Петровић Милица
Радевић Стана
Станишић Славица
Стевановић Петрија
Степић Гордана
Царевић Снежана