Еко ћоше

Акција прикупљања старог папира

ОШ „Десанка Максимовић“ из Горњег Милановца је 14. новембра 2013. године учествовала у локалној Рециклажној лиги. Ову акцију у којој је прикупљан стари папир организовала је еколошка организација „ГМ Оптимист“.

Према неким истраживањима, рециклажом једне тоне папира сачува се 17 стабала старости од 15 до 20 година, која би била искоришћена да би се добила целулоза од које се прави папир. Рециклажом се штеди и значајна количина воде и струје које се троше у процесу производње папира.

Током акције прикупили смо 720 килограма папира. За ову количину прикупљеног папира школи је исплаћено 2 880 динара.

Новац прикупљен у акцији искоришћен је за набавку дванаест стабала брзорастућег дрвећа врсте Паулонија (Paulownia tomentosa) које је, уз учешће школских средстава, набављено и 30. децембра 2013. године посађено испред школе.

Истога дана посађена је и јелка са бусеном коју смо добили на поклон од локалног Удружења грађана „Еко-баланс“. Очекујемо да ћемо кроз две године сви уживати у школском дворишту у дебелој хладовини и лепоти новог дрвећа.

Напомињемо да дрвеће, поред тога што производи кисеоник, спречава и ерозију земљишта.

Наравно, ученици могу много да помогну да изглед и чистоћа школског дворишта буду лепши. У оквиру рада Ђачког парламента школе могуће је урадити мале пројекте који би се односили на уређење школе и њене околине. Средства за њихову реализацију можемо набавити кроз акције сличне овој.

Током школске 2013/2014. године планирали смо набавку контејнера за разврставање разних врста отпада и активнију обуку ученика о значају рециклаже и селекције отпада.

СВИ МИ СМО ДЕО ПРИРОДЕ, ЧУВАЈМО ЈЕ!