ДОМАР/МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

Презиме и име
Радојичић Владан
Огњановић Милан
Јоксић Душко

СЕРВИРКА

Презиме и име
Ђоковић Љиљана
Петровић Славица

ПОМОЋНИ РАДНИЦИ

Презиме и име
Љубенов Весна
Милинковић Зора
Нишавић Славица
Павићевић Лидија
Петровић Милица
Радевић Стана
Станишић Славица
Стевановић Петрија
Павићевић Снежана
Рајчић Верица
Јоксић Јелена
Марковић Оливера