Школске вести

Гостовање Александра Ајзинберга и НВО Хавер Србија у нашој школи

У нашој школи је 9. 3. 2017. године гостовали су Александар Ајзинберг и Соња Виличић и Мина Пашајлић из НВО Хавер Србија.

Соња и Мина, наше старе пријатељице, из Хавер Србија, дружиле су се са ученицима 8.разреда са којима су реализовале радионицу на тему Холокауста. Циљ радионице је разумевање универзалности људске патње током Холокауста, разумевање трагичних догађаја за време трајања Холокауста и промовисање солидарности и хуманости као универзалних људских вредности. Током радионице ученици су били укључени у едукативни процес заснован на питањима, размени мишљења и дијалогу. На крају радионице ученици су постали свеснији свог односа и понашања према људима, увидели су опасност предрасуда и дискриминције и подстакнути су да буду део активног и одоворног друштва.

Наш посебан гост тога дана био је Александар Ајзинберг, Јевреин, који се за време Другог светског рата и немачке окупације у Србији, крио са мајком у Хомољским планинама уз помоћ четника Драже Михаиловића и мештана све до краја окупације. Као сведок времена, господин Ајзинберг, причао је ученицима о данима када је ухапшен са родитељима и како је пред депортацију у логор успео да побегне са мајком из затвора у Хомољске планине. На крају ученици су провели неко време у разговору са нашим гостом који је врло радо одговарао на њихова питања.

Весна Ацовић