Школске вести

Екскурзија ученика издвојених одељења – 6. јун 2019.

Екскурзија за ученике издвојених одељења Мајдана, Сврачковаца, Враћевшнице, Црнуће, Д. Врбаве изведена је на релацији: Г.Милановац – Сирогојно – Мокра Гора – Г. Милановац.