Школске вести

Интердисциплинарни час – српски језик и психологија

У уторак, 27.02.2018. одржана су два интердициплинарна часа у одељењима седмог разреда. Тема часа била је „Покондирена тиква“, а сараднички час су испланирале и реализовале наставница српског језика Виолета Стевановић и Ана Савковић, школски психолог. Циљ часа је био да ученици утврде наставну јединицу, али и да се оснаже за ефикасно коришћење метода, техника и стратегија учења, негујући културу дијалога и међусобну сарадњу.