УНЕСКО клубШколске вести

Ко прави твоју чоколаду

Годишњим планом за школску 2022/2023. годину осмишљен је низ активности у реализацији Тима за развоју међупредметних компетенција (МПК Одговоран однос према здрављу, Предузетништво и Одговорано учешће у демократском друштву) и школског УНЕСКО клуба у циљу подстицања осетљивости за социјалну инклузију, личног развоја ученика, друштвене одговорности и грађанског активизма, уз континуирано информисање о проблемима у савременом свету.

Поводом обележавања Дечије недеље, дана 04 и 05. октобра 2022. године одржана су два предавања „Ко прави твоју чоколаду?“ за ученике петог разреда у оквиру интердисциплинарног пројекта. Овa предавањa део су активности које се реализују у ОШ „Десанка Максимовић“ током Дечије недеље и покривају више сегмената образовање, инклузију и екологију.

Ученици седмог и осмог разреда представили су прелепим презентацијама историју чоколаде, биолошки и хемијски утицај на организам, математичку анализу светског и локалног тржишта чоколаде уз нагласак на потрази за чоколадама које имају ознаку порекла сировина и сертификата да у процесу производње нису укључена деца. На крају, приказане су маске и инструменти које си ученици петог разреда радили на часовима музичке и ликовне културе у видеу “Ишли смо у Африку“, инспирисан звуцима и бојама овог континета.