Школске вести

Највећа макета на Балкану Градић за децу у ОШ „Десанка Максимовић“

Макета Градић за децу представља врло очигледно, функционално и изузетно прегледно едукативно средство. На површини од 44 m2, заштићено плексигласом висине 190cm, живописно су изложени амбијенти различитих животних простора свих регија на територији Републике Србије. Они омогућују увид у читав низ едукативних садржаја из наставних програма Свет око нас и Природа и друштво. Пластичност приказаних амбијената употпуњена је и веродостојном функционалношћу различитих природних појава и процеса, као и комплексним приказом њудских делатности у конкретним околностима. Прегледно је приказан живи свет, функционално повезивање у различитим животним заједницама и стаништима као и ланци исхране у њима.

Ништа мање није очигледно приказан ни утицај човека на одређеним просторима, почев од (не)рационалног коришћења природних појава у привредним делатностима, до лепих примера активности у складу са одрживим развојем средине у којој човек живи и ствара.

Активирањем „живота“ у наведеној макети ученици могу јасно да сагледају детаљно функционисање различитих система који постоје на нашим просторима, повезујући људску делатност у урбаним и руралним срединама Србије (привреда, саобраћај, информациони системи…).

Ауторова конструкција макете, пластичност појединих делова и максимална функционалност сваког изложеног елемента изузетно погодује остваривању циљева и задатака наставног предмета Техничког образовања у основној школи. Градић за децу је ризница идеја за младе макетаре и изазов за њихово креативно активирање.

Изложба уз јавне часове била је постављена од 28. маја до 2. јуна 2018. у фискултурној сали ОШ „Десанка Максимовић“. Обилазак је трајао један школски час, уз заказивање у групама од 20 – 50 ученика и деце. Улазница: 150 рсд.

Изложба није само изложба највеће макете на Балкану са 5000 експоната, већ цео образовни садржај уз популаризацију правих вредности:

 

– Аутобиографска прича: „Кад сам био мали…

– Креативност: „Направимо нешто – вешто!“

– Васпитање: Понашање приликом разгледања

– Образовање: „Интересантна питања – још интересантнији одговори“

Предшколци: прва посета музеју, основни појмови…

Први разред: породица, насеља, мост, тунел, улица, превозна средства…

Други разред: рељеф, саобраћај, оријентација, воде, животна средина…

Трећи разред: станишта, делатност људи, сировине, материјали…

Четврти разред: Природна богатства, енергија, национални паркови…

Пети и шести разред: Израда макета, функционалност, естетика…

Седми и осми разред: Формирање индивидуалног мишљења…

Доживљај: Покретни возови, трамваји, метро, забавни парк, 1500 реално приказаних људи у око 100 обрађених животних ситуација

Наградана игра: Проналажење задатог предмета (лисица, рода, оџачар…)

Изненађење: 1500 барби лутака и 2000 малих аутомобила

 

ЦИЉ: Личним примерима показати и објаснити како се упорним реализацијама идеја могу направити велика дела уз промоцију правих вредности: рада, знања, креативности, упорности, стрпљивости, естетике…

Макета аутора Боривоја Вујића одобрена је од Министарства просвете и Министарства културе, као и од секретаријата за образовање града Београда.