Школске вести

Недеља школског спорта

Прва недеља школског спорта у ОШ „Десанка Максимовић“ реализована је од 29.09. до 3.10.2014. године са циљем развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја физичких способности као и превенцији насиља, наркоманије, малолетничке деликвенције.

Као што је програмом предвиђено ученици су се такмичили у стоном тенису, одбојци и рукомету. У играма су учествовали ученици старијих разреда. Осим приказа спортске технике, ученици су развијали спортски дух и културу навијања.

Програм су реализовали наставници физичког васпитања заједно са ученицима уз присуство предметних наставника.