СврачковциШколске вести

Новогодишња приредба

У среду 30. 12. 2015. године, у издвојеном одељењу у Сврачковцима, организована је новогодишња приредба.

Сви ученици и предшколци били су укључени у изведби приредбе прикладним садржајима. Приредби је присуствовао велики број родитеља.