Школске вести

ОПРЕМЉЕНИ „ПАМЕТНИ КАБИНЕТИ“ У ЧЕТВРТОЈ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

На основу јавног конкурса, које је Министарство правде расписало у фебруару месецу, ОШ „Десанка Максимовић“ конкурисалa jе пројектом под називом „Паметни кабинети“. Влада је на седници одржаној дана 17. 5. 2018. године донела решење 05 Број: 401-4525/2018 о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења, чије решење је објављено у Службеном гласнику Републике Србије, где се од 130 установа, којима су средства додељена, нашла и ова горњомилановачка школа. ОШ „Десанка Максимовић“ за свој пројекат „Паметни кабинети“ добила је 662. 813, 00 динара, од чега је опремила два кабинета (кабинет за биологију и хемију и кабинет за историју и географију) паметном таблом са тач скрин монитором, пројектором, лап топом и комплетним намештајем за те две учионице. Почетком јуна 2018. године у Београду у Клубу посланика Министарства правде закључен је писмени уговор којим се одређују права и обавезе школе око трошења наменских средстава по конкурсу Министарства правде, а на основу одрађеног пројекта. Како је новац школи уплаћен половином августа месеца ове године, то је школа пре почетка школске године комплетно опремила оба кабинета.

Пројекат„Паметни кабинети“ и њихово опремање допринеће унапређивању дигиталних компетенција ученика и наставника као и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса. Циљ школе је да подстакне наставнике у коришћењу савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовном процесу, као и развијање вештине за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљива у пракси (животу). Овим осавремењавањем кабинета желимо да подигнемо ниво свести и наставника и ученика према процесу сталног учења, усавршавању и модернизацији образовног процеса. Применом и имплементацијом интерактивне табле у наставни процес наставницима и ученицима биће омогућено да осмисле и креирају мултимедијалне презентације напредне технике као и рад са софтверским апликацијама: Open, SanKor, MozaBook, Emaze, Mimio, Ovej.

Интерактивна табла је најсавременије учило које омогућава пројектовање слика са рачунара, коришћењем дигиталног пројектора. Наставник и ученик могу манипулисати графичким елементима користећи посебну оловку, а белешке које уноси наставник могу се конвертовати и сачувати у текстуалном облику. Уз помоћ софтвера који прати интерактивне табле наставник може сачувати комплетно своје предавање и касније га репродуковати. Захваљујући интерактивним таблама могуће је укључивање мултимедијалног садржаја у процес наставе, као и много активније учешће ученика, него што је то случај у класичној настави. Ова табла побољшава квалитет учења, а интерактивне могућности су од посебног значаја за рад са децом ометеном у развоју. Интерактивна табла се може користити и приликом извођења психомоторних вежби. Пошто ОШ „Десанка Максимовић“ већ три године има две паметне табле, једну у млађим разредима и једну у кабинету за математику, примећен је значајан напредак код ученика који раде са паметном таблом.

Традиционалну наставу одликује фронтални облик рада и обично једносмерна комуникација између наставника и ученика. Због једносмерне комуникације ученици нису довољно активни и мотивисани за праћење наставе и индивидуално напредовање. Уз интерактивну таблу ученици пажљивије и са већим интересовањем прате мултимедијалне презентације боље памте садржаје и активније учествују у процесу прихватања нових знања.

Наставници и ученици ОШ „Десанка Максимовић“ су изузетно задовољна што сада имају квалитетнију наставу, из поменутих предмета, која ће им омогућити лакше и ефикасније усвајање функционалног и трајног знања из поменутих предмета, а нова опрема ће задовољити техничке и информационе потребе за рад у ери брзог напретка информационих технологија.