школа

О школи

Основна школа „Десанка Максимовић“ почела је са радом 1. јануара 1992. године. Подручје школе обухвата северни део града и околна насеља: Велереч, Неваде, Сврачковци, Мајдан, Мутањ, Горња и Доња Врбава, Горња и Доња Црнућа, Бело Поље, Липовац, Прњавор и Враћевшница. Школа има 584 ученика који су распоређени у 33 одељења (Матична школа и Враћевшница – осморазредне; Мајдан, Сврачковци, Горња и Доња Врбава и Горња Црнућа – четвороразредне).

У нову зграду, у којој и данас ради, школа је усељена 3. маја 1995. године. Школа располаже фискултурном салом, библиотеком, најсавременијим медија-холом, трпезаријом и модерно опремљеним продуженим боравком.

Наша школа је модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и прети научно-технолошка достигнућа.

Ђаци у нашој школи уче како се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају и поштују различитости, развија одговорност, иницијативност, подстиче радозналост и креативност о омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси, оспособљавајући ученика за самостално учење, али и за примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

Посебну пажњу посвећујемо безбедности ученика и доброј дисциплини стварајући сигурно и пријатно окружење у коме деца стичу функционална и трајна знања.

Континуирано улажемо у професионални развој наставног кадра и осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика.

Сматрајући школу средиштем образовног, културног и духовног живота као и кључном за формирање одговорне, демократске свестране личности, сарађујемо са свим релевантним образовно-научним и културним институцијама као и са локалном заједницом.

Важно нам је да у родитељима имамо добре сараднике и да заједнички радимо на превазилажењу тешкоћа и обогаћивању школског живота.