Школске вести

Покренимо нашу децу

Програмом „Покренимо нашу децу“ у сарадњи са Министарством просвете, уведена је свакодневна физичка активност у млађим разредима основне школе. Циљ овог програма је да се подигне свест јавности о проблему и последицама недовољне физичке активности код деце школског узраста и да се укаже на значај превенције бројних здравствених проблема редовним вежбањем, нарочито током детињства.

Ученици са својим учитељима од првог марта свакога дана вежбају по 15 минута према разноврсним моделима вежби које је за потребе програма осмислио Српски савез професора физичког васпитања и спорта.

Учитељица Гордана Урошевић