ВраћевшницаШколске вести

Посета предузећу „Тетра Пак“

 

Ученици трећег, четвртог и шестог разреда ОШ „Десанка Максимовић“ издвојеног одељења у Враћевшници посетили су предузеће „Тетра Пак“ 22. новембра.

Посета је унапред најављена и професионално организована. Ученици и разредне старешине су се унапред упознали са правилима безбедног понашања и хигијене у фабрици. Пре уласка у производни погон добили су комплетну заштитну опрему.

Уз пратњу инжењера из фабрике ученици су обишли производни погон и видели поступак израде Тетра Пак амбалаже. Инжењери су објашњавали производни процес, а деца су све пажљиво слушала.

На крају посете ученици су добили и пригодне поклоне. Посета је успешно реализована и ученици су се, пуни лепих утисака, вратили у школу.