Предметни наставници у школској 2023/2024. години

БИОЛОГИЈА

Презиме и име
Мијаиловић Дарко
Савић Љубица

ВЕРСКА НАСТАВА

Презиме и име
Гавриловић Никола
Стевановић Јелена

ГЕОГРАФИЈА

Презиме и име
Васовић Ђорђе
Ивановић Срђан

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Презиме и име
Ацовић Весна
Васиљевић Максимовић Анђела

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Презиме и име
Богојевић Нада
Милинковић Ивана
Милисављевић Биљана
Стојковић Ивана

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО

Презиме и име
Вранић Дарко
Бојовић Славица
Весковић Бојана
Радовић Петар
Средојевић Владимир

ИСТОРИЈА

Презиме и име
Ацовић Весна
Петровић Јелена

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Презиме и име
Бакић Драгана
Ивана Лазовић Вранешевић

МАТЕМАТИКА

Презиме и име
Стојковић Зорана
Козодеровић Бојана
Николић Марина

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Презиме и име
Недић Ивана

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Презиме и име
Миловановић Вања

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

Презиме и име
Арсенијевић Никола
Миленковић Мирјана
Савић Горан
Ђорђевић Ивана

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Презиме и име
Вранић Дарко
Глишовић Костић Сања
Средојевић Владимир
Весковић Бојана
Бојовић Славица
Радовић Петар

ФИЗИКА

Презиме и име
Васовић Ђорђевић Ана
Лешњак Драгица

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Презиме и име
Николић Александар
Прокић Радмило
Радуловић Љубица

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Презиме и име
Милинковић Весна

ХЕМИЈА

Презиме и име
Брадић Миланко
Марковић Оливера