Еко ћоше

Промоцији пројекта „Образовни туризам у функцији руралног развоја“ у Враћевшници септембра 2013. године

Дана 30. септембра 2013. године манастир Враћевшницу посетила је група младих људи узраста од 13 до 25 година из Велике Британије, Португала, Босне и Херцеговине, Словеније, Македоније, Пољске и Србије. Ова група младих је боравила на територији наше општине (у Коштунићима) у организацији УГ „Инжињери за заштиту животне средине“ из Новог Сада, а уз подршку Европске комисије. У сарадњи са Туристичком организацијом Горњег Милановца, група младих је упућена у Враћевшницу јер се у овом делу општине налазе важни ресурси за развој понуде туристичких и едукативних садржаја.

Циљ омладинских размена овог типа је да млади кроз радионице и остале активности у оквиру Програма „Млади у акцији“ имају низ прилика и могућности за неформално образовање. Поред бављења различитим темама које одражавају интересовања младих, омладинске размене су одличан начин за лични развој и сагледавање разних могућности из другог угла.

Најчешће теме којима се млади током ових размена баве су: актуелне појаве у друштву, културна и верска толеранција и разумевање, решавање сукоба, заштита баштине и животне средине, активизам и запошљавање младих, одрживи развој и томе слично.

Групу је водио наш суграђанин Дамир Владовић, ангажован као представник „Инжињера за заштиту животне средине“. У манастиру су групу дочекали представници наше школе Нада Вукашиновић и Драгана Милорадовић, као и председник МЗ Враћевшница Светозар Нешовић.

После разгледања манастира, цркве св. Ђорђа и манастирског музеја, уз пригодно послужење љубазних калуђерица, представници школе су одговарали на питања о улози школе у локалном развоју. Назначено је да је школа у УНИЦЕФ-овом програму „Образовни туризам у функцији руралног развоја“ и да, поред бављења еколошким питањима, тренутно развија понуду едукативних садржаја за све категорије заинтересованих у сарадњи са разним партнерима као што су: остале школе у наведеном УНИЦЕФ-овом програму, Економски факултет у Крагујевцу, Педагошки факултет у Јагодини, Туристичка организација Г. Милановац, Културни центар, Културно-уметничка друштва и сл.. Гости су били заинтересовани и за детаље наших замисли, па им је појашњен концепт реализације пројекта у нашој средини.