Еко ћоше

Сарадња са фондацијом за рециклажу лименки за пиће „РИКЕЈН“ из Београда

Сарадњу са предузећем „Рикејн“ из Београда школа је остварила после обиласка београдског Фестивала науке у децембру 2012. године. Главни циљеви Школског развојног плана односе се на подстицање развоја личности, критичког мишљења и стварање отворене школе са активном улогом ученика у друштвеној средини. Један од задатака школе је активније укључивање школе у акције прикупљања секундарних сировина на локалном нивоу и иницирање нових акција. Циљ сарадње са рециклерима је повећања свести о значају селекције отпада и заштити животне средине. У том смислу у сарадњи са фондацијом „Рикејн“ планирана је едукација наставника и ученика о рециклажи лименки и акција прикупљања лименки за пиће.

Школске 2012/2013. године:

– 20. 12. 2012. године остварен је телефонски контакт са овом установом и урађени су пријавни обрасци за матичну школу и сва издвојена одељења. Пријавни обрасци били су неопходни због обезбеђивања материјала за рад са ученицима и кутија и џакова за одлагање лименки. Овом приликом постигнут је договор о одржавању бесплатних предавања о рециклажи лименки за наставнике и ученике школе.

– 22. 01. 2013. године школа је добила пакет са материјалом за почетак акције (кутије, џакови, ДВД, приручник за рад са млађим и старијим ученицима, налепнице, флајери). Обезбеђен је материјал за матичну школу и сва издвојена одељења.

– 31. 01. 2013. године заказана су три предавања о рециклажи лименки за ученике и наставнике школе.

– У уторак 05. 02. 2013. године представници „Рикејн-а“ одржали су предавање о рециклажи лименки у издвојеном одељењу школе у Враћевшници (за ученике из издвојених одељења Горња Врбава, Доња Врбава, Горња Црнућа и Враћевшница од 1. до 8. разреда) и два предавања у матичној школи – за ученике млађих и старијих разреда. Предавању су присуствовали и ученици из Сврачковаца и Мајдана.

– 11. 02. 2013. године урађен је чланак за „Таковске новине“ под називом „Од Фестивала науке до рециклаже лименки“. Чланак је изашао у поменутом листу 14. 02. 2013. године.

– 11. 02. 2013. године о могућностима сарадње са „Рикејн-ом“ у циљу ширења свести о потреби заштите животне средине и потребе за рециклажом обавештене су све основне и средње школе у општини, Волонтерски центар и Туристичка организација Горњег Милановца. Предузеће је нудило нашој школи постављање пресе за лименке, али пошто је услов био да локација буде прометна и заштићена, са овом понудом упознате су ТО ГМ, Волонтерски центар и Гимназија „Таковски устанак“ у Г. Милановцу.

– До краја фебруара у матичној школи и у издвојеном одељењу у Враћевшници организована је акција прикупљања лименки.

– 17. 05. 2013. године послата је пријава „Рикејн-у“ за преузимање прикупљених лименки. Ово предузеће организује преузимање прикупљених лименки два пута годишње: у децембру и јуну месецу.

– 07. 06. 2013. године са представником фондације „Рикејн“ извршено је мерење и примопредаја прикупљених лименки у матичној школи. Прикупљено је 37 килограма лименки.

– 25. 06. 2013. године школа је добила 2775 динара за прикупљене лименке.

– 27. 06. 2013. године о резултатима сарадње са предузећем „Рикејн“ упознат је Педагошки колегијум, Стручни актив за развојно планирање и Наставничко веће школе. Овом приликом дате су и сугестије за проширивање сарадње школе са рециклажним центрима у околини и интензивирање акција друштвено-корисног рада.

Школске 2013/2014. године:

– 16. 12. 2013. године организована су предавања о рециклажи лименки и утицају на животну средину за 3. и 4. разред матичне школе и ученике издвојеног одељења школе у Враћевшници.

– 27. 12. 2013. године у матичној школи је организована новогодишња журка за ученике од средстава обезбеђених акцијом прикупљања лименки (плаћен ди-џеј).

– Од 20. до 24. 01. 2014. године организована је акција прикупљања лименки.

НАСТАВЉАМО СА АКЦИЈАМА У ЈУНУ 2014. ГОДИНЕ, КАДА СЕ НАДАМО ДА ЋЕМО БИТИ ЈОШ КОРИСНИЈИ.