Школске вести

Седам лаптопова и пројектора из пројекта „2000 дигиталних учионица“ у ОШ „Десанка Максимовић“

На конкурс Министарства просвете, Пилот-пројекат „2000 дигиталних учионица“, пријавило се седам учитеља и наставника из Основне школе „Десанка Максимовић“, који су прошли обуку и добили потребну опрему од Министарства просвете: лаптоп рачунар, пројектор, звучнике, колица за пројектор и други пропратни материјал. Два комплета се налазе у школи у Враћевшници, које користе учитељица 1. разреда и наставници који спроводе наставу у 5. разреду, а пет комплета се налазе у матичној школи у Г.Милановцу.

Пилот-пројекат „2000 дигиталних учионица“ настао је из потребе за увођење дигиталних уџбеника и дигиталних образовних материјала. Наставници и учитељи користе опрему како би осавременили и унапредили рад у својим одељењима, као и спровели пројектну наставу која је ове школске 2018/19. године обавезна у 1. и 5. Разреду, по наставном плану и програму.