ВраћевшницаШколске вести

Школа будућности

Ученици првог, другог и трећег разреда из Враћевшнице и Горње Црнуће су израдили макету своје школе и мапу биљног света у околини.