Годишњи програм рада школе за школску 2023-2024.год.

Извештај о раду школе за школску 2022-2023.год.

Извештај о раду директора школе за школску 2022-2023.год.

Школски развојни план за период 2022 – 2027.

Анекс I Школском програму за период од 2022. до 2026. године

Школски програм за први разред – енглески језик – верска настава

Школски програм за други разред – енглески језик – верска настава

Школски програм за трећи разред – енглески језик – верска настава

Школски програм за четврти разред – енглески језик – верска настава

Школски програм за пети разредсрпски језик – енглески језик – историја –географија – биологија – математика – информатика и рачунарство – техника и технологија – ликовна култура – музичка култура – физичко и здравствено васпитање – верска настава – немачки језик – француски језик

Школски програм за шести разредсрпски језик – енглески језик – историја – географија – биологија – математика– информатика и рачунарство – техника и технологија – ликовна култура – музичка култура – физичко и здравствено васпитање – физика – верска настава – грађанско васпитање– немачки језик – француски језик

Школски програм за седми разред српски језик – енглески језик – историја – географија – биологија – математика – информатика и рачунарство – техника и технологија – ликовна култура – музичка култура – физичко и здравствено васпитање – физика – хемија – верска настава– немачки језик – француски језик

Школски програм за осми разред српски језик – енглески језик – историја – географија– биологија – математика – информатика и рачунарство – техника и технологија – ликовна култура – музичка култура – физичко и здравствено васпитање – физика – хемија – верска настава – грађанско васпитање– немачки језик – француски језик

Школски програм за слободне активности пети разредцртање, сликање, вајање

Школски програм за слободне активности шести разредцртање, сликање, вајање – медијска писменост

Школски програм за слободне активности седми разред цртање, сликање, вајање – предузетништво

Школски програм за слободне активности осми разред моја животна средина – цртање, сликање, вајање – уметност

Школски програм за ваннаставних активности – ликовна секција