Црвени крст (чланарина + крос)                                                                        100 динара

Ђачки динар (за унапређење наставе) – плаћа се до 20. новембра         1000 динара

Осигурање: Delta Đenerali – плаћа се до 15. октобра                                     270 динара