Јавна набавка добара – набавке услуга достављање припремљених оброка за ђачку кухињу Основне Школе “Десанка Максимовић“ Горњи Милановац за школску 2022/2023. годину

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ

Обавештење о закљученом уговору – 08.08.2022.

Правилник о ближем уређењу поступка набавки 26.11.2015.