archive03/12/2023

ВраћевшницаШколске вести

Посета предузећу „Тетра Пак“

  Ученици трећег, четвртог и шестог разреда ОШ „Десанка Максимовић“ издвојеног одељења у Враћевшници посетили су предузеће „Тетра Пак“ 22....