ВраћевшницаШколске вести

8. март у Враћевшници

Ученичке радионице поводом 8.марта у издвојеном одељењу у Враћевшници. Учествовали су и ученици из Горње Црнуће и предшколци.